Slovníček pojmů | Karate Lions Pardubice z.s.

Slovníček pojmů

Slovníček pojmů

(Průběžně aktualizovaný slovníček některých základních pojmů karate (částečně zapsaný foneticky) se zjednodušeným vyvětlením významu.)

Počítání (japonské):

 • 1 – iči
 • 2 – ni
 • 3 – san
 • 4 – jon (či)
 • 5 – go
 • 6 – roku
 • 7 – šiči
 • 8 – hači
 • 9 – kju
 • 10 – džu

Povely:

 • Jame – přerušit akci, činnost
 • Yoi – výchozí postoj při cvičení technik, kumite
 • Džime – začněte

Úderové plochy:

 • Empi – loket
 • Haito – ukazováková hrana ruky
 • Hiza – koleno
 • Kakato – pata
 • Koši – bříška prstů na noze
 • Nukite – špičky prstů ruky (kopí)
 • Seiken – první dva klouby pěsti
 • Shuto – malíková hrana ruky
 • Sokuto – malíková hrana nohy
 • Tetsui – spodní strana pěsti (kladivo)
 • Ude – předloktí
 • Uraken – horní strana prvních dvou kloubů pěsti

Obecné výrazy:

 • Dan – mistrovský stupeň
 • Dojo – tělocvična, cvičební místnost
 • Gedan – spodní pásmo (od pasu dolů)
 • Hidari – levý
 • Chudan – střední pásmo (od krku do pasu)
 • Ipon – bod
 • Jodan – horní pásmo (hlava)
 • Karate Gi – oblek na karate (v Japonsku Kimono znamená slavnostní pestrobarevný oděv)
 • Karate Ka – cvičenec karate
 • Kara Te Do – cesta prázdné ruky
 • Kiai – bojový výkřik
 • Kihon – základní škola technik
 • Kyu – žákovský stupeň
 • Mae – vpřed
 • Makiwara – sloup, deska s pružnou plochou pro trénink úderů a kopů
 • Migi – pravý
 • Obi – pásek ke Karate Gi
 • Randori – volný boj
 • Ryu – škola (směr) karate. Např. Shotokan, Goju Ryu, Wado ryu.
 • Shotokan – směr Karate založený G. Funakoshim
 • Tatami – tréninková žíněnka, rohož
 • Tameshi wari – přerážecí a drtící techniky
 • Ushiro – vzad
 • Wazaari – půlbod
 • Yoko – do strany

Rei – pozdrav:

 • Sensei ni rei – pozdrav při nástupu před a po tréninku
 • Otagei ni rei – pozdrav dvou cvičenců navzájem
 • Shomen ni rei – pozdrav při vstupu do Dojo a odchodu z něj
 • Šinzen ni rei – pozdrav místu tradic
 • Šinpai ni rei – pozdrav rozhodčímu

Waza – technika, způsob, umění:

 • Cuki Waza – údery po přímce
 • Uči waza – švihové údery
 • Empi uči – švihové obloukové údery loktem
 • Jime Waza – škrcení
 • Tobi Waza – techniky ve výskoku
 • Uke Waza – kryty
 • Ukemi Waza – pády

Uke – techniky krytů / bloků:

 • Age Uke – kryt horního pásma
 • Soto Uke – kryt středního pásma obloukem dovnitř
 • Uči Uke – kryt středního pásma obloukem ven
 • Šuto Uke – kryt malíkovou hranou ruky (Šuto)
 • Gedan Barai – kryt spodního pásma

Cuki – údery:

 • Gyaku Cuki – různostranný úder (jedna noha vykročí, opačná ruka udeří)
 • Oi Cuki – stejnostranný úder
 • Ura Cuki – krátký úder, loket u těla, žádná rotace pěsti (strana s prsty nahoru)
 • Tate Cuki – delší úder, loket od těla, poloviční rotace pěsti (strana s prsty do strany)
 • Seiken Cuki – dlouhý úder (téměr propnutá paže), celá rotace pěsti (strana s prsty dolů)

Uchi [uči] – švihové techniky:

 • Shuto uchi – sek malíkovou hranou ruky

Dachi [dači] – postoje:

 • Zenkutsu Dachi – přední noha pokrčená do pravého úhlu, zadní noha napnutá, nohy od sebe na šířku ramen.
 • Kiba Dachi – postoj jezdce – nohy do stran na 2 šířky ramen, pokrčené do pravého úhlu.
 • Kokutsu Dachi – přední noha (mírně pokrčená) směřuje vpřed, zadní noha je pokrčená, chodidlo směřuje do strany. Váha je ze 70% na zadní noze.
 • Heiko  dachi – (výchozí postavení pro cvičení kihon), lehce pokrčená kolena, nohy v šíři ramen, vnější hrany chodidel rovnoběžně

Části těla:

Části těla - japonsky


 • RSS
 • Facebook
 • Naše kurzy
 • YouTube

Novinky ze světa pardubických lvů a bojových sportů…

Karate Lions Pardubice - info

Řekni si o novinky. Ať víš všechno ze světa pardubických lvů a bojových sportů jako první. ;-)

Nábor – dospělí – Fighting & karate

Nábor - dospělí - Fighting & karate