Pro členy: podpora dlouhodobého rozvoje talentované mládeže a vrcholového sportu z rozpočtu klubu, partnerů a sponzorů klubu

Karate Lions Pardubice spouští  v rámci plněních svých dlouhodobých cílů od ledna 2016 program dlouhodobé podpory rozvoje talentované mládeže a vrcholového sportu z rozpočtu klubu, partnerů a sponzorů klubu.

ProgressCards

Pro koho je program určen:

 • Členové profi karate A, B a C
 • Vybraní mimořádně nadaní členové základních skupin (lvíčata, žáci a dospělí)

Cíl programu:

 • Podpora dlouhodobého rozvoje mimořádně nadané mládeže
 • Podpora dlouhodobého rozvoje konkurenceschopných sportovců na mezinárodní scéně s důrazem na ME a MS významných organizací

 Výběr talentů:

 • Talentová zkouška – vstup ze základních do Profi skupin – ročně
 • Profi rank členů jednotlivých Profi skupin -měsíčně
  – docházka,
  – vedení tréninkového deníku
  – účast na seminářích, soutředěních a soutěžích
  – výsledky ze soutěží
 • Návrh mimořádně talentovaných členů trenérem skupiny – „divoká karta“ – dle potřeby a zvážení všech trenérů

Podmínky pro zapojení do programu:

 • Členství v Karate Lions Pardubice z.s.
 • Splnění kritérií „výběru talentů“
 • Smlouva o spolupráci a podpoře na minimálně 3 roky

Nástroje programu:

 • Systém a kritéria výběru do profi skupin -ročně
 • Sestavení kalendáře podporovaných turnajů a seminářů – čvrtletně
 • Určení míry podpory pro jednotlivé akce – čtvrtletně
  – dle aktuálního stavu prostředků získaných pro tento program
  – počet podporovaných (např.: RANK – TOP 10,  RANK – TOP 10 Profi C, Profi A+B+C, Repre, Repre WKF, apod.)
  – míra podpory (startovné, doprava, ubytování, …)

Hrazené výdaje z programu:

 • Startovné
 • Doprava
  – klubem určená doprava
  – poměrný příspěvek na dopravu vlastní
 • Ubytování
 • Stravné
 • Vybavení
 • Reprezentační oblečení
 • Nastaveno vždy pro konkrétní akci (plně hrazeno nebo se spoluúčastí)

Ocenění mimořádného výkonu:

 • Zejména pro ocenění mimořádných výsledků na mezinárodní úrovni
 • Výběr oceněných může probíhat ve spolupráci se sponzory a partnery klubu
 • Ocenění ve formě, která zvýší míru podpory oceněného
  – vybavení, chrániče, apod.
  – proplacení vybraného semináře nebo soustředění, na který by jinak oceněný finančně nedosáhl
  – věcný dar související se sportovní činností

Kalendář podporovaných akcí:

 • Trenéři navrhují na každé čtvrtletí
 • Uvěřejnění v členské sekci internetových stránek
 • Seznam podporovaných turnajů, seminářů a soustředění
 • Uvěřejněno včetně podmínek a míry hrazení výdajů

Návrh akce do kalendáře:

 • Členové klubu mohou navrhovat zajímavé akce
 • Po zvážení shody s cíly programu může být akce přidána do oficiálního kalendáře
 • Forma návrhu: formulář na stránkách klubu

Konkrétní provedení – interní směrnice:

 • Konkrétní provedení se řídí interní směrnicí klubu, které je uveřejněna v členské sekci internetových stránek klubu
info@karate-lions.cz
Píšu pro Vás články a recenze o sebeobraně, bojových sportech, karate a fyzickém a mentálním tréninku obecně... ;) „Bojovými sporty se zabývám už od dětství. – od 4 let trénuji karate a od 18 let se aktivně věnuji trenérské činnosti.“ „V současné době jsem trenérem skupiny Profi karate a předsedou v klubu Karate Lions Pardubice z.s.„ Jsem nadšeným autorem několika online i "offline" projektů - například Online Karate Akademie: www.karate-academy.cz
Komentáře