Soutěžní řád ČSKe 2017

ČSKe info

ČSKe info

Na níže uvedeném odkazu naleznete nový soutěžní řád Českého svazu karate platný od 1.4.2017.

http://www.czechkarate.cz/articles/soutezni-rad-cske-2017

Změny oproti dosavadnímu soutěžnímu řádu jsou v tamním textu označeny červeně.

Ze zásadnějších změn si dovoluji upozornit na následující:

  • u kategorií kata Masters byla přidána kategorie Masters nad 50 let (resp. 45 let u žen)
  • disciplína kata tým u žactva byla rozdělena na kata tým ml. žactva (7-10 let) a kata tým st. žactva (11-13 let)
  • u kategorie kumite U21 byly sjednoceny hmotnostní kategorie s hmotnostními kategoriemi seniorů
  • u kategorie kumite ml. žákyň 10-11 let byla přidána jedna hmotností kategorie
  • došlo ke snížení počtu nominovaných závodníků na MČR z národních pohárů z deseti na osm
  • bylo přesněji specifikováno pravidlo o koučovských kartách na NP a MČR (držitelem může být pouze držitel členské známky ČSKe pro daný rok, který je zároveň držitelem trenérské licence karate alespoň III. třídy. Za splnění těchto podmínek zodpovídá statutární orgán klubu
  • úprava finále Ligy – nově budou finalisté ligy nasazováni podle žebříčku a bude se konat semifinále, finále a boj o třetí místo
  • zavedeno převažování všech závodníků i na NP
  • omezení změny příslušnosti ke klubu bylo zredukováno na poslední rok před plánovanou změnou

Úsek STK

info@karate-lions.cz
Píšu pro Vás články a recenze o sebeobraně, bojových sportech, karate a fyzickém a mentálním tréninku obecně... ;) „Bojovými sporty se zabývám už od dětství. – od 4 let trénuji karate a od 18 let se aktivně věnuji trenérské činnosti.“ „V současné době jsem trenérem skupiny Profi karate a předsedou v klubu Karate Lions Pardubice z.s.„ Jsem nadšeným autorem několika online i "offline" projektů - například Online Karate Akademie: www.karate-academy.cz
Komentáře