Ochrana údajů

Osobní údaje, které jsou získávány během návštěvy těchto webových stránek, jsou zpracovávány v souladu se Zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Bezpečnost

Využívám bezpečnostní opatření, abych ochránil mnou vedené údaje proti manipulaci, ztrátě, zničení či zásahu nepovolaných osob.

Právo na informace

Na požádání vám oznámíme, zda a jaké osobní údaje o vás aktuálně zaznamenáváme (viz Kodex ochrany údajů).

Kodex ochrany údajů

Když navštívíte mé webové stránky, zaznamenávám standardním způsobem tyto údaje:

  • IP adresu, která vám byla přidělena poskytovatelem internetových služeb
  • webovou stránku, ze které nás navštívíte
  • webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku vaší návštěvy

Jiné osobní údaje se zaznamenají jen tehdy, když mi je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace, anket, vypsání cen nebo na realizaci smlouvy či faktury.

Použití a postoupení osobních údajů

Vaše osobní údaje používám pouze pro účely technické správy webových stránek, zákaznickou administrativu, na ankety týkající se produktů a pro marketingové účely.

Postoupení osobních údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. Mimo tyto výjimečné situace jsme vázáni diskrétností.

Možnost odhlášení

Vaše údaje používám výhradně k tomu, abych vás mohli informovat o mých produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Vše je samozřejmě dobrovolné. Pokud byste s vedením údajů nesouhlasili, můžete mi to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho smazat. V případě emailové komunikace se z odběru můžete kdykoliv odhlásit sami s pomocí odhlašovacího odkazu uvedeného v patičce každého emailu.

Cookies

Používám tzv. cookies k tomu, abych mohl sledovat preference návštěvníků a abych podle toho mohl stránky optimalizovat. Cookies jsou neškodné malé „soubory“, které se uloží na váš pevný disk. To vede k usnadnění navigace a zajištění vysoké míry uživatelského komfortu webové stránky. Cookies se mohou využívat např. ke zjištění, zda jste už ze svého počítače naše stránky navštívili. Pokud je to vaše přání, požívání cookies si můžete sami deaktivovat v nastavení vašeho internetového prohlížeče.