Klub Karate Lions Pardubice byl založen v prosinci roku 2012. Svojí činností navazuje na činnost soutěžní skupiny z jiného oddílu karate, od kterého se skupina členů oddělila a založila Karate Lions Pardubice.

Hlavní cíle Karate Lions Pardubice jsou:

  • rozšíření karate mezi žáky pardubických škol a školek
  • vyplnění volného času dětí a mládeže smysluplnou činností
  • výchova žáků v duchu tradičních hodnot a myšlenek karate
  • výchova karatistů, kteří dobře rozumí významu a praktickému použití naučených technik
  • prevence kriminality mládeže
  • rozvoj a popularizace karate v pardubickém regionu a ČR
  • pozdvihnutí úrovně karate a bojových sportů v Pardubicích
  • vytvoření kvalitního zázemí pro trénink a rozvoj závodníku konkurenceschopných na mezinárodní úrovni

Staňte se členem nejrychleji rostoucího a dynamického klubu v regionu.