Rádi za Vámi přijedeme na Vaši akci
nebo Vás poznáme na akci, kterou pořádáme

Dokážeme pro Vás vytvořit nabídku přímo na míru. ;)

Fotografie v náhledech jsou ilustrativní.
Pro více podprobností si prosím rozklikněte detail dané služby.

Poznejte tým našich instruktorů :)

Na větších akcích spolupracujeme navíc (dle potřeby) s najatými externími specialisty na daná témata.

Reference - napříč obory:

 • Banky a pojišťovny
  Zajišťovali jsme workshopy pro řadu bank a pojišťoven.
 • Právní kanceláře
  Mezi naše zákazníky patří právní společnosti.
 • Energetika
  Spolupořádali jsme akce také v oblasti energetiky.
 • Automobilový průmysl
  Dodali jsme program na akci pro společnosti v automobilovém průmyslu.
 • Stavebnictví
  Program na své akci od nás chtěla i například společnost, která se zabývá výrobou cementu.
 • ... a další malé a velké společnosti a kolektivy
 • Školy a vzdělávací instituce

 

 

 

 

Školy a vzdělávací instituce

 

 

a další...

Z průběžných informací mohu říci, že kurz je užitečný v několika ohledech. Jednak žáci mohou získané informace a dovednosti využít při přípravě na své budoucí povolání, ale i v soukromém životě. Žáci velmi kvitovali, že si mohli vše vyzkoušet. Naši vyučující zase chválili metodiku předávání teoretických informací i praktických dovedností a udržení pozornosti, kázně a disciplíny žáků. Určitě bychom byli rádi, když v příštím roce bude naše spolupráce pokračovat.

Mgr. Marie Klementováředitelka školy, VOŠ a SŠ zdravotnická a sociální

Do tohoto projektu jsme se zapojili velmi rádi, neboť si myslíme, že v dnešním světě není nikdy zbytečné vědět, jak se účinně bránit proti případnému napadení. Jsem moc ráda, že oba lektoři byli naprostí profesionálové a věnovali se našim žákům naplno celý stanovený čas. Také od žáků jsem získávala pouze pozitivní zpětnou vazbu. Velmi je to bavilo a trénovali vždy s nasazením. Budeme rádi v tomto projektu pokračovat a těšíme se na září a další aktivity.

Klára Jelínková, ředitelka školyGymnázium Josefa Ressela

I my děkujeme za spolupráci a trpělivost při změnách termínů, které kvůli překážkám z naší strany nebylo možno v předem dojednaných dnech realizovat. Sebrala jsem poznatky od našich dětí a učitelů. Kurz byl dětmi i učiteli hodnocen kladně, náplň kurzu byla pro děti přínosná. Zvláště dobře byla hodnoceny hodiny s panem Tesařem. Koneckonců vše, co se v oblasti prevence s dětmi realizuje, zvláště takovouto netradiční formou , je přínosné. Z postřehů učitelů: zdá se jim, že by bylo lepší , kdyby žáci měli lekce pravidelně, např. 1x týdně po dobu 5 týdnů, u menších dětí pak by bylo prima zařadit vlastní pohyb i na začátek a v průběhu hodiny, protože jsou zvyklé na častější střídání aktivit. Ještě jednou děkuji za dobrou spolupráci a zdravím

Mgr. Kateřina VlasákováZástupkyně ředitelky, ZŠ Svítkov

„Chtěla bych poděkovat celému vašemu týmu za účast na naší firemní akci. Vystoupení bylo úžasné a zpětná vazba od našich zaměstnanců, byla taková, že vás vyhodnotili jako celkově nejlepší. Ještě jednou děkujeme a přejeme další úspěšné akce.“

z.ivanicova@jtekt-pa.comFiremní akce

Společnost Foxconn si velmi váží spolupráce s pardubickým klubem Karate Lions, který se zapojil se svým workshopem a vystoupením do FoxFestivalu v Pardubicích a Kutné Hoře. Budeme se těšit na případnou další spolupráci.

FOXCONN CZ s.r.o.