TRÉNINKY JSOU
z nařízení vlády ČR
POZASTAVENY

REZERVACE 
(venkovní lekce) pro dospělé, mládež a děti

Rezervací termínu beru na vědomí, že účast na tréninku je na vlastní nebezpečí a potvrzuji, že se budu řídit provozním řádem tělocvičny.
Rezervace je možné zadávat nejdříve 7 dní předem měnit nejpozději 4h před lekcí.
Lekce proběhne při minimální účasti: 3 osob