REZERVACE NA LEKCE

mimo KARATE DĚTI - aktuálně BEZ REZERVACE
(Covid situace nyní nevyžaduje)

Rezervací termínu beru na vědomí, že účast na tréninku je na vlastní nebezpečí a potvrzuji, že se budu řídit provozním řádem tělocvičny.
Rezervace je možné zadávat nejdříve 7 dní předem měnit nejpozději 4h před lekcí.
Lekce proběhne při minimální účasti: 3 osob