Knihy a materiály pro páskování

Techniky na páskování

 • Kihon:
  (HD - Heiko-dachi - vysoký postoj, šířka ramen, hrany chodidel rovnoběžně)
  1. HD   ura-tsuki
   (krátký úder, loket u těla)
  2. HD   tate-tsuki
   (středně dlouhý úder)
  3. HD   chudan-seiken-tsuki
   (dlouhý úder, ruka téměř natažena)
  4. HD   soto-mawashi-shuto-uchi (sek s nápřahem jako v soto-uke)
   (sek malíkovou hranou ruky ze strany na spánek, ruka téměř natažena)
  5. HD   yoko-otoshi-tetsui-uchi (do strany)
   (úder malíkovou hranou pěsti vedený shora kolem hlavy)
  6. HD   mae-geri
   (přímý kop špičkou nohy se zvednutými prsty vpřed a dokrokem zpět)
  7. HD   gedan-yoko-geri-kekomi
   (kop po přímce patou do strany na úroveň kolene)
  8. HD   chudan-yoko-geri-keage
   (kyvadlový kop do strany malíkovou hranou nohy na úroveň břicha)
 • Kihon-kumite:
  (T - Tori - útočník
  U - Uke - obránce
  HD - Heiko-dachi - vysoký postoj, šířka ramen, hrany chodidel rovnoběžně
  Techniky jsou prováděny na místě, bez přesunů)
  1. T: HD   jodan-oi-tsuki
   U: HD   age-uke
   (útočník vede úder na hlavu, obráce blokuje zespoda)
  2. T: HD   chudan-oi-tsuki
   U: HD   soto-uke
   (útočník vede úder na břicho, obránce blokuje z vnější strany těla)
  3. T: HD   chudan-oi-tsuki
   U: HD   uchi-uke
   (útočník vede úder na břicho, obránce blokuje z vnitřní strany)
  4. T: HD   gedan-oi-tsuki
   U: HD   gedan-barai
   (útočník vede úder na spodní pásmo, obránce blokuje z vnitřní strany s nápřahem od ramene)
  5. T: HD   jodan-oi-tsuki/chudan-oi-tsuki/gedan-oi-tsuki
   U: HD   age-uke/soto-uke/gedan-barai (stejnou rukou)
   (útočník vede střídavě 3 údery hlava-břicho-spodní pásmo, obránce blokuje jednou rukou zespoda, z vnější strany, z vnitřní strany)
 • Bunkai:
  • Heian Shodan - názorné vysvětlení alespoň 4 kombinací technik Kata Heian Shodan
 • Kihon:
  (HD - Heiko-dachi - vysoký postoj, šířka ramen, hrany chodidel rovnoběžně)

  1. HD   yoko-empi-uchi
   (sek po přímce loktem do strany)
  2. HD   mae-empi-uchi
   (sek loktem po oblouku do dlaně před sebe)
  3. HD   shomen-uraken-uchi (vpřed)
   (sek svrchní stranou kloubů zavřené pěsti vedený shora na úroveň hlavy)
  4. HD   uchi-mawashi-shuto-uchi (sek s nápřahem jako u gedan-barai)
   (sek malíkovou hranou otevřené ruky z vnitřní strany na úroveň hlavy, nápřah od ramene)
  5. HD   osae-uke, tate-nukite
   (kryt břicha dlaní vedený svrchu, druhá ruka vede úder vpřed na úroveň břicha, úderová plocha špičky napnutých prstů)
  6. HD   yoko-uraken-uchi (do strany kdy pěst končí malíkovou hranou dolů)
   (sek svrchní stranou kloubů po oblouku do strany na úroveň hlavy v rovině podlahy)
  7. HD   tate-uraken-uchi (do strany kdy pěst končí malíkovou hranou do strany)
   (sek svrchní stranou kloubů po oblouku do strany na úroveň hlavy shora)
 • Gohon-kumite:
  (T - Tori - útočník
  U - Uke - obránce
  ZD - Zenkutsu-dachi - dlouhý postoj s šířkou ramen, přední noha pokrčena, nese většinu váhy, zadní noha propnuta
  Soupeři stojí naproti sobě v postojích, útočník vyráží dopředu, obránce ukračuje vzad, po 5 technikách se role mění
  kiai - bojový výkřik
  )

1.

T: ZD    ayumi-ashi jodan-oi-tsuki
U: ZD   opačný střeh (stejný postoj) ushiro-ayumi-ashi age-uke, poslední technika 1× protiútok gyaku-tsuki, kiai
(úkrok s krytem hlavy, po 5. opakování protiútok rukou nad zadní nohou) 

2.

T: ZD    ayumi-ashi chudan-oi-tsuki
U: ZD   opačný střeh (stejný postoj) ushiro-ayumi-ashi soto-ude-uke, poslední technika 1× protiútok gyaku-tsuki, kiai
(úkrok s krytem břicha rukou nad přední nohou z vnější strany, po 5. opakování protiútok rukou nad zadní nohou)

3.

T: ZD   ayumi-ashi chudan-oi-tsuki
U: ZD   ushiro-ayumi-ashi uchi-ude-uke, poslední technika 1× protiútok gyaku-tsuki, kiai
(úkrok s krytem břicha rukou nad přední nohou z vnitřní strany, po 5. opakování protiútok rukou nad zadní nohou)

4.

T: ZD    ayumi-ashi gedan-oi-tsuki
U: ZD   opačný střeh (stejný postoj) ushiro-ayumi-ashi gedan-barrai, poslední technika 1× protiútok gyaku-tsuki, kiai
(úkrok s krytem spodního pásma rukou nad přední nohou z vnitřní strany, po 5. opakování protiútok rukou nad zadní nohou)

 • Kata:
  • Heian Nidan
  • Dále ZK (zkušební komisař) vybere jednu kata z dosud uvedeného programu předchozích STV (stupňů technické vyspělosti)
 • Bunkai:
  • Heian Nidan - názorné vysvětlení alespoň 4 kombinací technik
 • Kihon:
  (TD - Teiji-dachi - vysoký postoj, hrany chodidel tvoří písmeno 'T', jsou asi na šířku ramen daleko od sebe)
  1. HD   (tate)age-empi-uchi
   (sek loktem mířený na bradu zespodu)
  2. HD   jodan-mawashi-empi-uchi
   (sek loktem po oblouku ze strany mířený na hlavu)
  3. HD   jodan-kosa-uke
   (blok hlavy se zkříženýma rukama)
  4. HD   tate-shuto-uke ren-tsuki
   (blok středního pásma malíkovou hranou dlaně téměř nataženou rukou, 2 seiken-tsuki (ruce se střídají))
  5. TD    jodan-haiwan-uke a soto-tetcui-uchi (gyaku rukou)
   (kombinace jako ze začátku Heian Nidan, místo KkD jemu podobný kratší a vyšší postoj TD, blok horního pásma předlokním přední ruky, sek malíkovou hranou pěsti zboku druhou rukou)
  6. HD   mawashi-geri
   (kop ze strany, koleno a kotník v nápřahu téměř v rovině podlahy, nohu po kopu vrátit zpět)
  7. ZD   chudan-gyaku-tsuki, jodan-kizami-tsuki (práce boků)
   (na místě v ZD, bez přesunu, úder rukou nad zadní nohou na břicho, úder přední na hlavu s vytočenými rameny a otevřenými boky (rozdíl mezi kizami-tsuki a oi-tsuki))
 •  Sanbon-kumite:
  (T - Tori - útočník
  U - Uke - obránce
  Soupeři stojí naproti sobě v postojích, útočník vyráží dopředu, obránce ukračuje vzad, po 3 technikách se role mění)

1.

T: ZD    ayumi-ashi oi-tsuki jodan, ayumi-ashi oi-tsuki chudan, ayumi-ashi maegeri chudan
U: ZD   ushiro-ayumi-ashi age-uke, ushiro-ayumi-ashi soto-uke, ushiro-ayumi-ashi gedan-barai gyaku-tsuki

2.

T: ZD    ayumi-ashi oi-tsuki jodan, ayumi-ashi oi-tsuki chudan, ayumi-ashi maegeri chudan
U: ZD   ushiro-ayumi-ashi age-uke, ushiro-ayumi-ashi uchi-uke, ushiro-ayumi-ashi gyaku gedan-barai (stejnou rukou jako uchi-uke) kizami-tsuki gyaku-tsuki

3.

T: ZD    oi-tsuki jodan/ oi-tsuki chudan/ maegeri chudan
U: KkD ushiro-ayumi-ashi jodan haiwan-morote-uke, ushiro-ayumi-ashi morote-uchi-ude-uke, ushiro-ayumi-ashi sukui-uke překrok do ZD: gyaku-tsuki
(haiwan-morote-uke - blok horního pásma (první technika z kata Heian Nidan), morote-uchi-ude-uke - kryt podobný uchi-uke, druhá ruka pěstí podpírá loket, sukui-uke - kryt vnitřní stranou předloktí vedený z vnější strany)

 • Kata:
  • Heian Sandan
  • Dále ZK (zkušební komisař) vybere jednu kata z dosud uvedeného programu předchozích STV (stupňů technické vyspělosti)
 • Bunkai:
  • Heian Sandan - názorné vysvětlení alespoň 4 kombinací technik
 • Kihon:
  (NaD - Nako-ashi-dachi - "kočičí postoj", téměř všechna váha na zadní pokrčené noze, přední noha je prokčená s propnutým nártem, koshi (klouby pod prsty na nohou) se dotýká země, např. první postoj z kata Unsu)
  1. HD   chudan-kakiwake-uke mae-geri sanbon-tsuki (kombinace z kata Jion)
   (kaki-wake-uke - technika sloužící k roztržení škrcení, vyskytuje se i v kata Heian Yondan po prvním kiai)
  2. HD   awase-tsuki
   (úder oběma rukama, jedna provádí seiken-tsuki jodan a druhá úder na břicho s hřbetem pěsti směrem k zemi, obě pěsti končí stejně daleko)
  3. HD   do ZD yama-tsuki
   (v mírném předklonu, ruka nad přední nohou provádí ura-tsuki, zadní vede úder na hlavu, současně plní funkci age-uke, obě ruce jsou rovnoběžné se zemí a pěsti končí stejně daleko)
  4. HD   ushiro-geri
   (kop připomínající yoko-geri-kekomi směrem za sebe)
  5. HD   do NaD morote-keito-uke morote-tensho-tsuki (obouma rukama zároveň)
   (morote-keito-uke - blok zespoda pomocí úderové plochy nad kořenem palce (oběma rukama současně), morote-tensho-tsuki - přímý úder před sebe s otevřenou dlaní s prsty nahoru, úderovou plochou je kost ve spodní části dlaně (oběma rukama současně))
  6. HD   do ZD soto-mawashi-haito-uchi uchi-mawashi-haito-uchi (stejnou oi-rukou)
   (sek po oblouku z vnější strany na hlavu s otevřenou dlaní, úderovou plochou je článek ukazováku schovaný v dlani (dlaň směrem k zemi), sek po oblouku z vnitřní strany na hlavu s otevřenou dlaní, úderovou plochou je článek ukazováku schovaný v dlani (dlaň směrem vzhůru))
 • Kihon-ippon-kumite:
  (Útočník zahajuje útok ze ZD, před zahájením kombinace vždy hlásí prováděnou techniku. Obránce začíná z HD. Každá technika je provedena alespoň 2× na obě strany (hidari/migi))

1a.

2 ×   T:      ZD   ayumi-ashi oi-tsuki jodan (migi)
        U:      HD  úkrok zpět do ZD age-uke gyaku-tsuki (hidari)

1b.

2 ×   T:      ZD   ayumi-ashi oi-tsuki jodan (migi)
        U:      HD úkrok zpět 45° do KkD tate-shuto-uke (nápřah na soto-mawashi-shuto-uchi)/ přešlap do ZD soto-mawashi-shuto-uchi jodan (hidari)
(tate-shuto-uke - kryt podobný shuto-uke s téměř propnutnou rukou, současně je prováděný nápřah na soto-mawashi-shuto-uchi)

2a.

2 ×   T:      ZD   ayumi-ashi oi-tsuki chudan (migi)
        U:      HD  úkrok zpět do ZD (opačný postoj) soto-ude-uke gyaku-tsuki (hidari)

2b.

2 ×   T:      ZD   ayumi-ashi oi-tsuki chudan (migi)
        U:      HD úkrok zpět do ZD (stejný postoj) soto-uke (migi) překrok do KiD yoko-empi-uchi

3a.

2 ×   T:      ZD   ayumi-ashi mae-geri chudan (migi)
        U:      HD  úkrok zpět do ZD gedan-barai gyaku-tsuki (hidari)

3b.

2 ×   T:      ZD   ayumi-ashi mae-geri chudan (migi)
        U:      HD úkrok zpět do ZD gyaku gedan-barai kizami-tsuki jodan gyaku-tsuki chudan (hidari)

4a.

2 ×   T:      ZD   ayumi-ashi yoko-geri-kekomi chudan (migi)
        U:      HD  úkrok zpět 45° (otočením na jedné noze) do ZD soto-ude-uke chudan gyaku-tsuki chudan (hidari)

4b.

2 ×   T:      ZD   ayumi-ashi yoko-geri-kekomi chudan (migi)
        U:      HD úkrok zpět do FD chudan-haiwan-uke (hidari) překrok do ZD gyaku-soto-haito-uchi jodan (hidari)
(kryt svrchní stranou předloktí z vnější strany nad přední nohou následnovaný sekem článkem ukazováku schovaným v dlani druhé ruky na spánek)

 • Kata:
  • Heian Yondan
  • Dále ZK (zkušební komisař) vybere jednu kata z dosud uvedeného programu předchozích STV (stupňů technické vyspělosti)
 • Bunkai:
  (obránce určí útočníkovi útok a pásmo. Předvede 1× kombinaci pomalu a poté předvede kombinaci 1× naplno)
  • Analýza 5 sekvencí vlastního výběru z kata Heian Yondan
  • Analýza min. 3 sekvencí z druhé předvedené kata dle výběru ZK
 • Kime waza:
  (Techniky s prokázáním síly a přesnosti. Každá technika je provedena na obě strany)
  1. 5 ×      ZD   gyaku-tsuki chudan
  2. 5 ×      ZD   mae-geri chudan

4. kyu - tmavě fialový pás:

 • Kihon:
  (Techniky z jmenovaných kata si můžete najít na YouTube. Myslím, že je to lepší, než jejich popis)
  1. HD               kagi-tsuki
   (úder ze strany na břicho (viz kata Tekki-Shodan, technika po prvním gedan-barai))
  2. HD               age-tsuki
   (úder zespod na hlavu (viz kata Enpi cca 6. technika - kombinace gedan-barai + age-tsuki + hiza-geri (kop kolenem) do kosa-dachi (postoj se skříženýma nohama u sebe))
  3. HD               manji-uke
   (blok prováděný oběma rukama (viz poslední technika do KkD z Heian Godan))
  4. HD do KiD  yoko-morote-tsuki
   (úder oběma rukama do strany (jde o kiai techniku z kata Tekki Shodan))
  5. HD do KiD  fumikomi dopad do KiD s gedan barrai
   (fumikomi - dupnutí mířené na protivníkův nárt)
 • Kihon-ido:
  (FD - Fudo-dachi - postoj podobný ZD s pokrčeným zadním kolenem)
  1. FD   ayumi-ashi sanbon-tsuki (FD oi-tsuki ZD gyaku-tsuki FD oi-tsuki) / mawate
  2. ZD   gyaku-tsuki (na místě) hineri-mae-geri dokročit vpřed tate-shuto-uke (gyaku rukou) oi-tsuki
   (tate-shuto-uke prováděno před dopadem se stažením nohy z kopu, oi-tsuki s dokrokem do postoje)
  3. ZD   ushiro-ayumi-ashi soto-uke mae-yoko-geri-keage gyaku-tsuki (ZD)
  4. ZD   ayumi-ashi oi-tsuki překrok do (KkD) morote-uke zpět (ZD) kizami-tsuki gyaku-tsuki
  5. KkD ushiro-ayumi-ashi shuto-uke mae-ashi-geri (přední nohou) do (ZD) gyaku-tsuki
   (mae-ashi-geri - mae-geri z přední nohy)
  6. ZD   (na místě) jodan-kizami-tsuki chudan-gyaku-tsuki hineri-yoko-geri-kekomi chudan gyaku-tsuki
  7. KkD ushiro-ayumi-ashi morote-uke do (ZD) ren-tsuki hineri mae-geri (stáhnout nohu zpět) gyaku-tsuki mawate
   (ren-tsuki - opakující se úder, zde tsuki nad přední a zadní)
  8. ZD   ushiro-ayumi-ashi uchi-uke ayumi-ashi ushiro-geri dokrok (ZD) s uraken-uchi ayumi-ashi oi-tsuki
  9. KiD  yoko-geri-keage yoko-geri-kekomi (překrok přes kosa-dachi kop rotace ve směru a druhou nohou druhý kop)
  10. ZD   ayumi-ashi ashi-barai gyaku-tsuki
   (ashi-barai - technika podmetení nohy pomocí plosky chodidla ze strany prováděný zadní nohou)
 • Oyo-ido:
  (BP - Bojový postoj)
  1. BP   yori-ashi kizami-tsuki
  2. BP   yori-ashi gyaku-tsuki
  3. BP   yori-ashi yoko-mawashi-uraken-uchi
  4. BP   yori-ashi oi-mae-geri
  5. BP   yori ashi oi-mawashi-geri
 • Kihon-ippon-kumite:
  (Útočník zahajuje útok ze ZD, před zahájením kombinace vždy hlásí prováděnou techniku. Obránce začíná z HD. Každá technika je provedena alespoň 2× na obě strany (hidari/migi)
  HsD - Haisoku-dachi - postoj s nohami i koleny u sebe, nohy téměř napnuty
  NaD - Nako-ashi-dachi - "kočičí postoj", téměř všechna váha na zadní pokrčené noze, přední noha je prokčena s propnutým nártem, koshi (klouby pod prsty na nohou) se dotýká země, např. první postoj z kata Unsu)

1a.

2 ×   T:      ZD   ayumi-ashi oi-tsuki jodan (migi)
        U:      HD  úkrok zpět levou 45° do HsD sokumen(age)-uke jodan yoko-geri-keage, překrok do KD yoko-empi-uchi
(sokumen(age)-uke - age-uke do strany)

1b.

2 ×   T:      ZD   ayumi-ashi oi-tsuki jodan (migi)
        U:      HD úkrok zpět do ZD age-uke jodan (hidari) (půlkrok stažení přední nohy) ayumi-ashi hineri-mae-geri chudan tate-empi-uchi jodan

2a.

2 ×   T:      ZD   ayumi-ashi oi-tsuki chudan (migi)
        U:      HD  úkrok zpět do ZD uchi-ude-uke kizami-tsuki jodan gyaku-tsuki chudan (hidari)

2b.

2 ×   T:      ZD   ayumi-ashi oi-tsuki chudan (migi)
        U:      HD úkrok zpět 45° do KkD shuto-uke (hidari) oi-mae-geri (oi-mawashi-geri) překrok do ZD gyaku-tate-nukite chudan

3a.

2 ×   T:      ZD   ayumi-ashi mae-geri chudan (migi)
        U:      HD  stažení pravé nohy do NaD migi gedan-barai, tate-shuto-uke vykročení do ZD mae-empi-uchi

3b.

2 ×   T:      ZD   ayumi-ashi mae-geri chudan (migi)
        U:      HD úkrok zpět do KkD sukui-uke překrok do ZD gyaku-tsuki chudan (hidari)
(sukui-uke - kryt vnitřní stranou předloktí vedený z vnější strany)

4a.

2 ×   T:      ZD   ayumi-ashi yoko-geri-kekomi chudan (migi)
        U:      HD  úkrok do strany 90° ZD ushiro-chudan-barai yoko-geri-kekomi KiD yoko-empi-uchi
(ushiro-chudan-barai - gedan barai, akorát na břicho směrem za sebe (jako v kata Enpi))

4b.

2 ×   T:      ZD   ayumi-ashi yoko-geri-kekomi chudan (migi)
        U:      HD úkrok zpět do ZD gyaku-gedan-barai kizami-tsuki jodan gyaku-tsuki chudan

5a.

2 ×   T:      ZD   ayumi-ashi mawashi-geri jodan
        U:      HD  úkrok 90° do ZD haiwan-uchi-uke jodan gyaku-tsuki chudan
(haiwan-uchi-uke - kryt hlavy vrchní stranou předloktí vedený z vnitřní strany)

5b.

2 ×   T:      ZD   ayumi-ashi mawashi-geri jodan
        U:      HD úkrok otočením 135° do KiD tate-heiko-shuto-uke yori-ashi yoko-empi-uchi
(tate-heiko-shuto-uke - blok sekem oběma rukama před sebe, na konci techniky jsou prsty směrem vzhůru, ruce jsou vzájemně rovnoběžné a jsou kolmé na zem)

 • Kata:
  • Heian Godan
  • Dále ZK (zkušební komisař) vybere jednu kata z dosud uvedeného programu předchozích STV (stupňů technické vyspělosti)
 • Bunkai:
  (obránce určí útočníkovi útok a pásmo. Předvede 1× kombinaci pomalu a poté předvede kombinaci 1× naplno)
  • Analýza 5 sekvencí vlastního výběru z kata Heian Godan
  • Analýza min. 3 sekvencí z druhé předvedené kata dle výběru ZK
 • Kime-waza:
  (Každá technika je provedena na obě strany)
  1. 5 ×      ZD   gyaku-tsuki chudan
  2. 5 ×      ZD   kizami-tsuki jodan
  3. 5 ×      ZD   mae-geri chudan
  4. 5 ×      ZD   yoko-geri-kekomi chudan

3. kyu - světle hnědý pás:

 • Kihon:
  (SD - Sanchin-dachi - "postoj přesýpacích hodin" - postoj, kde pata přední nohy je zhruba na úrovni špičky přední, postoj se cvičí mírně širší, než jsou ramena, špičky prstů jsou nasměrovány mírně k sobě a kolena jsou tlačena k sobě)
  1. HD do SD  mawashi-kake-uke a teisho-awase-tsuki (např. kata Unsu)
   (konkrétněji 4. a 3. technika od konce Unsu (po skoku))
  2. BP               hineri ura-mikazuki-geri
   (obloukový blok malíkovou hranou chodidla)
  3. BP               hineri ura-mawashi-geri
   (kop patou/koshi mířeny ze strany na hlavu, nápřah podobný jako na mawashi-geri, kop je ale prováděn směrem zpět)
 • Kihon-ido:
  1. ZD   ayumi-ashi gyaku-sanbon-tsuki (ZD gyaku-tsuki FD oi-tsuki ZD gyaku-tsuki) / mawate
  2. ZD   ayumi-ashi ren-tsuki uchi-uke stejná ruka yoko-uraken-uchi gyaku-tsuki / mawate
  3. ZD   ayumi-ashi jodan-kizami-tsuki gyaku-tsuki ushiro-ayumi-ashi uchi-uke gyaku-tsuki
   mawashi-geri gyaku-tsuki / mawate
  4. ZD   ayumi-ashi jodan-kizami-tsuki ushiro-ayumi-ashi age-uke mae-yoko-geri-kekomi
   gyaku-tsuki ayumi-ashi gyaku-tsuki / mawate
  5. ZD   ayumi-ashi soto-uke yoko-empi (KiD) tate-uraken-uchi (KiD) gyaku-tsuki (ZD) / mawate
  6. ZD   ayumi-ashi gyaku-tsuki hineri mae-geri mawashi-geri (stejná noha, bez pokládání) gyaku-tsuki / mawate
 • Oyo-ido:
  (BP - bojový postoj)
  1. BP   suri-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki (gyaku-tsuki kizami-tsuki)
  2. BP   suri-ashi yoko-uraken-uchi
  3. BP   yori-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki (gyaku-tsuki kizami-tsuki)
  4. BP   yori-ashi yoko-uraken-uchi
  5. BP   hineri-mae-geri suri-ashi gyaku-tsuki
  6. BP   hineri mawashi-geri suri-ashi gyaku-tsuki
  7. BP   yori-ashi oi-mae-geri gyaku-tsuki
  8. BP   yori-ashi oi-mawashi-geri gyaku-tsuki
 • Kaeshi-kihon-ippon-kumite:
  (Útočník zahajuje útok ze ZD, před zahájením kombinace vždy hlásí prováděnou techniku. Obránce začíná z HD. Po provedení prvního útoku se mění role obránce a útočníka. Každá technika je provedena alespoň 2× na obě strany (hidari/migi))

1.

T:          ZD   ayumi-ashi oi-tsuki jodan (migi)
U:         ZD   ushiro-ayumi-ashi age-uke (hidari)
U->T:   ZD   ayumi-ashi oi-tsuki jodan (migi)
T->U:   ZD   45° ushiro-ayumi-ashi tate-shuto-uke ZD chudan-gyaku-tsuki (hidari)

2.

T:          ZD   ayumi-ashi oi-tsuki chudan (migi)
U:         KkD 45° ushiro-ayumi-ashi shuto-uke (hidari)
U->T:   ZD   ayumi-ashi chudan-mae-geri (migi)
T->U:   ZD   ushiro-ayumi-ashi gyaku-gedan-barai jodan-kizami-tsuki chudan-gyaku-tsuki (hidari)

3.

T:          ZD   ayumi-ashi oi-tsuki chudan (migi)
U:         ZD   ushiro-ayumi-ashi gyaku-gedan-barai (migi)
U->T:   ZD   hineri-chudan-yoko-geri-kekomi
T->U:   ZD   45° gedan-barai chudan-gyaku-tsuki (hidari)

 • Kata:
  • Tekki Shodan
  • Dále ZK (zkušební komisař) vybere jednu kata z dosud uvedeného programu předchozích STV (stupňů technické vyspělosti)
 • Shitei kata:
  • Jion
 • Bunkai:
  (obránce určí útočníkovi útok a pásmo. Předvede 1× kombinaci pomalu a poté předvede kombinaci 1× naplno)
  • Analýza 5 sekvencí vlastního výběru z kata Tekki Shodan
  • Předvedení a analýza 5 sekvencí u Shitei kata
 • Kime-waza:
  (Každá technika je provedena na obě strany)
  1. 5 ×      Kamae   gyaku-tsuki chudan
  2. 5 ×      Kamae   kizami-tsuki jodan
  3. 5 ×      Kamae   mae-geri chudan
  4. 5 ×      Kamae   yoko-geri-kekomi chudan

2. kyu - hnědý pás:

 • Kihon:
  (BP - bojový postoj)
  1. BP   oi-mae-geri bez položení nohy na zem oi-mawashi-geri gyasku-tsuki
  2. BP   gyaku-tsuki oi-mawashi-geri/ hineri-ura-mawashi-geri
  3. BP   hineri-mae-geri (vrátit nohu do původního postavení) oi-mae-geri gyaku-tsuki oi-tsuki
 • Kihon-ido:
  1. ZD   age-uke (na místě - práce boků) ayumi-ashi mae-geri kizami-tsuki gyaku-tsuki / mawate
  2. ZD   ayumi-ashi mae-geri (jodan) gyaku-tsuki ushiro-ayumi-ashi (KkD) shuto-uke (ZD) tate-nukite ayumi-ashi (KkD) shuto-uke / mawate
  3. ZD   ayumi-ashi ren-tsuki hineri-mae-geri-keage (zadní nohou kop a dokročit vpřed) gyaku rukou tate-shuto-uke (v sagi-ashi-dachi) oi-tsuki (s dopadem) ushiro-ayumi-ashi gedan-barai / mawate
   (hineri-mae-geri-keage - obyčejné mae-geri s důrazem na to, že jde o švihový kop s úderovou plochou koshi, sagi-ashi-dachi - postoj na jedné noze)
  4. ZD   ayumi-ashi sanbon-tsuki mae-geri (stáhnout kopající nohu zpět do výchozího postoje) gyaku-tsuki gedan-barai / mawate
  5. ZD   ayumi-ashi ashi-barai kizami-tsuki gyaku-tsuki
   (ashi-barai - podmetení soupeřovy nohy pomocí plosky chodidla ze strany prováděný zadní nohou)
 • Oyo-ido:
  (BP - bojový postoj)
  1. BP   Suri-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki hineri-mawashi-geri
  2. BP   Suri-ashi yoko-mawashi-uraken-uchi gyaku-tsuki hineri-mawashi-geri
  3. BP   Suri-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki hineri-ura-mawashi-geri
  4. BP   yori-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki yori-ashi oi-mae-geri
  5. BP   yori-ashi yoko-mawashi-uraken-uchi gyaku-tsuki yori-ashi oi-mawashi-geri
  6. BP   yori-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki yori-ashi oi-ura-mawashi-geri
  7. BP   Hineri-mawashi-geri suri-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki
  8. BP   Hineri-mae-geri suri-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki
 • Jiyu-ippon-kumite:
  (Útočník i obránce zahajuje útok z Kamae, před zahájením kombinace vždy hlásí prováděnou techniku. Každá technika je provedena alespoň 2× na obě strany (hidari/migi). Důležitá je forma a zanchin.
  BP - bojový postoj
  Taisabaki - úhyb tělem)

1a.

2 ×   T:    BP         ayumi-ashi oi-tsuki jodan
        U:    BP         ústup 45° ushiro-suri-ashi tate-shuto-uke jodan gyaku-tsuki chudan

1b.

2 ×   T:    BP         ayumi-ashi oi-tsuki jodan
        U:    BP         suri-ashi nagashi-uke ura-tsuki
(nagashi-uke - blok dlaní ze strany (podobné osae-uke, akorát ze strany))

2a.

2 ×   T:    BP         ayumi-ashi oi-tsuki chudan
        U:    BP         taisabaki 45° soto-ude-uke chudan gyaku-tsuki-chudan

2b.

2 ×   T:    BP         ayumi-ashi oi-tsuki chudan
        U:    BP         ushiro-ayumi-ashi gyaku-seiryuto-gedan-uke uraken-uchi
(gyaku-seiryuto-gedan-uke - kryt z vnitřní strany spolu s uchopením)

3a.

2 ×   T:    BP         hineri mae-geri chudan
        U:    BP         ushiro-suri-ashi gedan-barai gyaku-tsuki

3b.

2 ×   T:    BP         hineri mae-geri chudan
        U:    BP         ushiro-ayumi-ashi 45° gedan-barai stažení přední nohy s gyaku-tate-shuto-uke výpad přední nohou kizami-tsuki jodan

4a.

2 ×   T:    BP         hineri yoko-geri-kekomi chudan
        U:    BP         45° taisabaki soto-ude-uke gyaku-tsuki chudan

4b.

2 ×   T:    BP         hineri yoko-geri-kekomi chudan
        U:    BP         taisabaki gedan-haiwan-uke taisabaki 180° ushiro-mawashi-empi-uchi
(kryt kopu vedený z vnější strany těla svrchní stranou předloktí, obtočení se kolem soupeře (směrem za ramenem zadní nohy) s ushiro-mawashi-empi-uchi)

 • Kata:
  • ZK vybere jednu kata z řady kata Heian, Tekki Shodan
 • Shitei kata:
  • Kanku Dai
 • Tokui kata:
  • Dle vlastního výběru z (Bassai Dai, Jion, Empi, Kanku-Sho, Hangetsu)
 • Bunkai:
  (předvedení bunkai aplikuje zkoušený s vlastním partnerem. Bunkai musí být věrohodná reálnému boji!)
  • Předvedení a analýza bunkai Kanku Dai
  • Analýza 5 sekvencí vlastního výběru z Tokui kata
 • Kime-waza:
  (Každá technika je provedena na obě strany)
  1. 5 ×      Kamae   kizami-tsuki gyaku-tsuki chudan
  2. 5 ×      Kamae   yoko-mawashi-uraken-uchi
  3. 5 ×      Kamae   mawashi-geri
  4. 5 ×      Kamae   ura-mawashi-geri

1. kyu - tmavě hnědý pás:

 • Kihon:
  1. BP   ushiro-geri
   (přímý kop patou z otočky, směr rotace za ramenem nad zadní nohou, po kopu stáhnout nohu do původního postoje)
  2. BP   ushiro-ura-mawashi-geri
   (kop ura-mawashi-geri z otočky (směr rotace za ramenem nad zadní nohou))
  3. BP   mae-geri yoko-geri ushiro-geri (stejnou rukou bez položení)
 • Kihon-ido:
  1. ZD   ayumi-ashi mae-mawashi-geri ayumi-ashi jodan-mawashi-geri gyaku-tsuki na místě uchi-uke gyaku-tsuki/ mawate
  2. ZD   ayumi-ashi jodan-mae-geri gyaku-tsuki ushiro-ayumi-ashi (KkD) shuto-uke do (ZD) gyaku-tate-nukite ayumi-ashi jodan-ura-mawashi-geri gyaku-tsuki /mawate
  3. KkD do ZD gyaku-tsuki (na místě) ayumi-ashi gyaku-tsuki ushiro-ayumi-ashi v (KkD) shuto-uke ayumi-ashi shuto-uke
  4. ZK vybere Kihon-ido kombinace dle vlastního výběru (z kombinací technik z předchozích STV)
 • Oyo-ido:
  1. BP   Oi-mae-geri (vrátit nohu zpět) hineri-mawashi-geri suri-ashi yoko-mawashi uraken-uchi suri-ashi gyaku-tsuki
  2. BP   Yori-ashi oi-ura-mawashi-geri (kop přední nohou) suri-ashi yoko-mawashi uraken-uchi gyaku-tsuki
  3. BP   Yori-ashi oi-mai-geri (kop přední nohou) suri-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki
  4. BP   Yori-ashi oi-mae-geri hineri-yoko-geri-kekomi suri-ashi yoko-mawashi-uraken-uchi gyaku-tsuki
  5. BP   Suri-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki ushiro-yori-ashi soto-uke hineri-mawashi-geri
  6. BP   Suri-ashi yoko-mawashi-uraken-uchi ushiro-ayumi-ashi soto-uke suri-ashi gyaku-tsuki
  7. BP   Hineri mae-geri (nohu zpět do výchozí pozice) ushiro-geri gyaku-tsuki
  8. BP   Ayumi-ashi ashi-barrai ushiro-geri gyaku-tsuki
  9. BP   Yori-ashi yoko-geri-kekomi suri-ashi gyaku-tsuki
 • Jiyu-ippon-kumite:
  (Útočník i obránce zahajuje útok z Kamae, před zahájením kombinace vždy hlásí prováděnou techniku. Každá technika je provedena alespoň 2× na obě strany (hidari/migi). Důležitá je forma a zanchin.)

1a.

2 ×   T:    BP         ayumi-ashi oi-tsuki jodan
        U:    BP         45° ushiro-ayumi-ashi age-uke jodan oi-mawashi-geri chudan gyaku-tsuki chudan

1b.

2 ×   T:    BP         ayumi-ashi oi-tsuki jodan
        U:    BP         stažení přední nohy s hirate-barai výpad s teisho-uchi chudan (obloukový úder)
(hirate-barai - kryt dlaní ruky z vnější strany (sražení úderu do strany), loket svírá úhel blízký 90°, směřuje dolů, prsty vzhůru)

2a.

2 ×   T:    BP         ayumi-ashi oi-tsuki chudan
        U:    BP         yoko-suri-ashi gyaku-tsuki chudan

2b.

2 ×   T:    BP         ayumi-ashi oi-tsuki chudan
        U:    BP         de-ai hineri-mae-geri kopající noha zpět s gedan-barai (blok oi-tsuki) kizami-tsuki jodan
(de-ai - současně se soupeřovou technikou)

3a.

2 ×   T:    BP         mae-geri chudan
        U:    BP         suri-ashi gedan-juji-uke, 45° taisabaki yoko-shuto-uchi jodan
(blok se zkříženýma rukama na spodní pásmo, pootočení se na přední noze se sekem malíkovou hranou dlaně na krk)

3b.

2 ×   T:    BP         mae-geri chudan
        U:    BP         ayumi-ashi osae-uke (zakročit za soupeře) mawate (180°) s nagashi-uke gyaku-tsuki chudan
(výpad s odhozením soupeřovy nohy do strany pomocí vnější strany předloktí (ruky nad překračující nohou), otočení se s gyaku-tsuki)

4a.

2 ×   T:    BP         mawashi-geri jodan
        U:    BP         yoko-suri-ashi 90° haiwan-uke jodan gyaku-tsuki chudan
(haiwan-uke - blok vnější stranou předloktí)

4b.

2 ×   T:    BP         mawashi-geri jodan
        U:    BP         stažení přední nohy awase-shuto-uke hineri-mawashi-geri jodan
(awase-shuto-uke - blok sekem oběma rukama před sebe, blokující plochou jsou malíkové hrany dlaní (v tomto případě sek mířený na konce holeně k vykrytí mawashi-geri))

 • Kata:
  • ZK vybere jednu kata z řady kata Heian, Tekki Shodan
 • Shitei kata:
  • Bassai Dai
 • Tokui kata:
  • Dle vlastního výběru z (Empi, Kanku-Sho, Bassai-Sho, Hangetsu)
 • Bunkai:
  (předvedení bunkai aplikuje zkoušený s vlastním partnerem. Bunkai musí být věrohodná reálnému boji!)
  • Předvedení a analýza bunkai kata Bassai Dai
  • Analýza 5 sekvencí vlastního výběru z jedné Tokui kata, kterou si vybral k demonstraci
 • Kime-waza:
  (Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi))
  • Zkušební komisař vybere dle svého uvážení techniky z předchozích STV

1. dan - čený pás:

 • Kihon-ido:
  • ZK vybere Kihon-ido kombinace dle vlastního uvážení (z kombinací technik předchozích STV)
 • Oyo-ido:
  1. BP   Suri-ashi kizami-tsuki suri-ashi gyaku-tsuki ayumi-ashi gyaku-tsuki
  2. BP   yori-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki yori-ashi oi-mae-geri gyaku-tsuki ushiro- ayumi-ashi gedan-barai suri-ashi gyaku-tsuki
  3. BP   Ayumi-ashi oi-tsuki suri-ashi gyaku-tsuki yori-ashi oi-ura-mawashi-geri
  4. BP   Hineri-mae-geri yori-ashi oi-ura-mawashi-gari suri-ashi gyaku-tsuki
  5. BP   Hineri-mae-geri yori-ashi oi-mawashi-geri suri-ashi yoko-mawashi-uraken-uchi suri-ashi gyaku-tsuki ushiro-ayumi-ashi gedan-barai gyaku-tsuki
  6. BP   Suri-ashi gyaku-tsuki yori-ashi kizami-tsuki suri-ashi gyaku-tsuki
  7. BP   Ayumi-ashi ashi-barrai ushiro-geri gyaku-tsuki
  8. BP   Suri-ashi gyaku-tsuki ayumi-ashi gyaku-tsuki yori-ashi ura-mawashi-geri
  9. BP   Ayumi-ashi oi-tsuki suri-ashi kizami-tsuki gyaku-tsuki hineri mawashi-geri
  10. BP   Yori-ashi yoko-geri-kekomi suri-ashi gyaku-tsuki ayumi-ashi yoko-geri-keage gyaku-tsuki
   (tady je asi překlep v páskovacím řádu a mělo by tu být oi-yoko-geri-kekomi)
 • Jiyu-ippon-kumite (2 - 3 útočníci)
  • Volný zápas pod kontrolou, podobný soutěžní formě kumite WKF. Není zde určen časový limit. Důraz je veden na schopnost techniky získat bodování a to při úplné kontrole techniky.
   Dle věku cvičence je možné vypustit soutěžní formu Jiyu-Kumite a nahradit ji řízenou formou dle předešlého výběru sestavenou proti 3 až 4 soupeřům. Cvičenec předvádí adekvátní obranu a protiútok. Pokaždé však jiného charakteru.
 • Kata:
  • Empi
 • Shitei kata:
  • ZK vybere 1 - 2 kata z řady kata Heian, Jion, Kanku-Dai, Bassai-Dai
 • Tokui kata:
  • Dle vlastního výběru z Sentei kata (Tekki-Nidan, Bassa-Sho, Kanku-Sho, Hangetsu, Sochin)
  • Dle vlastního výběru, jiná mimo dosud uváděné v programu Shitei kata předchozích STV
 • Bunkai:
  (předvedení bunkai aplikuje zkoušený s vlastním partnerem. Bunkai musí být věrohodná reálnému boji!)
  • Předvedení bunkai kata Empi
  • Analýza 5 sekvencí vlastního výběru z jedné Tokui kata, kterou si vybral k demonstraci
  • Další analýza 3 sekvencí u přidělené Shitei kata od ZK
 • Kime-waza:
  (Každá technika je provedena na obě strany (hidari/migi))
  • Zkušební komisař vybere dle svého uvážení techniky z předchozích STV.