Aktualizované pokyny pro tréninky v době nouzového stavu platné od 14. 10. 2020 až do odvolání

AKTUALIZOVÁNO DNE 13. 10. 2020 – VSTUPUJE V PLATNOST DNEM 14. 10. 2020

Prosíme o přečtení pokynů a o jejich dodržování. Všichni velmi toužíme po tom, aby tato situace co nejdříve skončila, a mohli jsme se věnovat veškerým aktivitám stejně, jako dříve. Proto je velmi důležité dodržování pokynů a vzájemná ohleduplnost.
V případě porušení pokynů bude člen, či jeho doprovod z tréninku neprodleně vykázán.

 • Trénink všech skupin (kromě lvíčat) bude trvat 50 minut (lvíčata – 40min, ostatní – 50min).
 • Rozpis tréninků (venku):
  Pondělí a středa:
  15:00 – 15:40 – lvíčata
  16:00 – 16:50 – žáci 5 až 10 let
  17:00 – 17:50 – žáci 10 až 15 let + dospělí
  Úterý a čtvrtek:
  16:00 – 16:50 – pokročilí C + pokročilí B
  17:00 – 17:50 – pokročilí A + profi A2 + profi A1
  Pátek:
  16:00 – 16:50 – sebeobrana děti
  17:00 – 17:50 – sebeobrana dospělí
  (ostatní lekce – ranní tréninky karate, ranní a odpolední kruháče – jsou zrušeny).
 • Tréninky všech skupin budou probíhat ve venkovních prostorách areálu TJ Pardubičky (za naší tělocvičnou).
 • Na každý trénink je nutná rezervace místa předem na www.karate-lions.cz/rezervace (bude zprovozněno během víkendu, změny v rezervacích budou možné nejpozději 4 hodiny před začátkem lekce).
 • Každého tréninku se bude účastnit maximálně 18 cvičících + 1 trenér + 1 asistent 5 cvičících + 1 trenér nebo 1 asistent. Přednost pro vstup do areálu budou mít ti, kteří si zarezervují místo. V případě neobsazení celkového počtu 20 osob během rezervací je možné vzít na trénink někoho bez zarezervovaného místa – výběr cvičenců je na trenérovi (rozhodne vzdálenost od branky – kdo dřív přijde, ten dřív mele / cvičí).
  Dále žádáme každého, kdo si místo zarezervuje a poté se dozví, že nebude moci dorazit, aby uvolnil rezervované místo pro někoho dalšího.
 • Doprovod cvičících má zakázaný vstup do areálu.
 • Žádáme veškerý doprovod, aby nestál a nepohyboval se okolo oplocení areálu. Mohl by být považován za diváka a účast diváků je (dle nařízení vlády) zakázaná! V případě porušení této skutečnosti bude trenér skupiny nucen okamžitě a bez upozornění trénink ukončit (pokuty v době nouzového stavu šplhají do miliónu korun českých, navíc děti při očním kontaktu se svým doprovodem okamžitě ztrácí koncentraci a cvičení pozbývá smysl).
 • Vstup do areálu bude možný 5 minut před začátkem cvičení (z důvodu střídání skupin) – dřívější vstup nebude možný!
  (v případě pozdního příchodu kontaktujte telefonicky trenéra skupiny, který Vám pozdější přístup umožní).
 • Všichni cvičenci vyčkají před vstupem do areálu na příchod trenéra, který je odvede na místo ke cvičení.
 • Před začátkem každého tréninku trenér skupiny sdělí, zda trénink proběhne či nikoliv (dle aktuálního počasí, či jiné komplikace, která by neumožňovala trénink uskutečnit).
 • Přísný zákaz vstupu do areálu komukoliv s podezřením na jakýkoliv druh onemocnění! (rýma, kašel, teplota, nachlazení,…) a komukoliv, kdo má podezřeníže se setkal s osobou, která prodělává nemoc Covid-19.
 • Každému, kdo vstoupí do areálu, bude přeměřena tělesná teplota bezkontaktním měřičem.
  Při naměření teploty nad 36,9 nebude cvičenci umožněn vstup do areálu a účast na tréninku.
 • Každý vstupující do areálu musí mít nasazenou roušku a být již převlečen do sportovního oblečení na venkovní cvičení.
  (doporučujeme teplé oblečení, pokud možno termo spodní prádlo, čepice či šátky na hlavu, venkovní sportovní obuv).
 • Každému vstupujícímu do areálu bude provedena dezinfekce rukou.
 • Po celou dobu tréninku budou mít všichni nasazenou roušku!
  (vládní pokyny, které umožní v případě styku s osobou s potvrzenou nákazou nenastoupit do karantény).
 • Každý bude používat výhradně a pouze své pití.
 • V případě použití cvičebních pomůcek je dezinfikuje po použití trenér skupiny (popřípadě asistent na pokyn trenéra).
 • Po tréninku se nikdo nebude zdržovat v prostorách areálu ani okolí a všichni bez zbytečného prodlení odejdou přední bránou.
 • WC je v provozu (vstup po jednom), sprchy a šatny nejsou k dispozici.
 • Po celou dobu trvání omezení budou mít členové Karate Lions Pardubice k dispozici zdarma videa od partnerského projektu Výzva: Karate365 – www.karate365.cz (více informací již brzy ve Vašem emailu)
 • V případě zájmu nabízíme možnost sestavení individuálního tréninkového plánu na míru – zdarma, po dobu trvání omezení

Veškeré pokyny se mohou měnit s ohledem na vládní nařízení a na bezpečnost členů. Sledujte, prosím, pravidelně naše stránky a facebookový profil.

V případě, že s našimi pokyny nesouhlasíte a měli byste problém s jejich dodržováním Vás žádáme, abyste zvážili Vaši účast na tréninkách a raději vyčkali doma na zlepšení celosvětové situace a zrušení všech omezení.

Komentáře