Karate dojo kun

Zásady správného karateky

Shotokan

(součást seriálu článků „cesta dobrého karateky„)

Dódžó kun bychom doslovně přeložili jako pravidla dódžó (tělocvičny), avšak tato pravidla nemají platit pouze při lekcích bojových umění…

 • 一、人格完成に努むること
  hitocu, džinkaku kansei ni cutomuru koto
  zaprvé, usiluj o zdokonalení charakteru
 • 一、誠の道を守ること
  hitocu, makoto no miči ‚o mamoru koto
  zaprvé, buď věrný a braň cestu pravdy
 • 一、努力の精神を養うこと
  hitocu, dóryoku no seidžin ‚o jašinau koto
  zaprvé, rozvíjej ducha úsilí
 • 一、礼儀を重んずること
  hitocu, reigi ‚o omonzuru koto
  zaprvé, respektuj ostatní a projevuj laskavost
 • 一、血気の勇を戒むること
  hitocu, kekki no jú ‚o imašimuru koto
  zaprvé, vyvaruj se násilného chování

 

Na začátku každého pravidla si čtenář všimne slova zaprvé (hitocu). Toto slovo zvýrazňuje rovnost a nejvyšší důležitost všech pravidel v dódžó kun. Všechna tato pravidla mají stejnou váhu a cvičenec by je měl všechna stejně respektovat a dodržovat. 

Ondřej Charvát
Píšu pro Vás články a recenze o sebeobraně, bojových sportech, karate a fyzickém a mentálním tréninku obecně... ;) „Bojovými sporty se zabývám už od dětství. – od 4 let trénuji karate a od 18 let se aktivně věnuji trenérské činnosti.“ „V současné době jsem trenérem skupiny Profi karate a předsedou v klubu Karate Lions Pardubice z.s.„ Jsem nadšeným autorem několika online i "offline" projektů - například Výzvu: KARATE 365! - www.karate365.cz
Komentáře