Od pondělí 11.5.2020 – Start všech skupin v obvyklých dnech a časech

Od pondělí 11.5.2020 se v Karate Lions Pardubice otevřou tréninky všech skupin (dospělí, děti a mládež) včetně ranních kondičních cvičení, v obvyklých dnech a časech, za níže definovaných podmínek. Jsme velmi rádi, že se budeme opět potkávat v celkem „normálním“ režimu.

Prosíme všechny, aby pokyny dodržovali. V případě porušení pokynů bude člen, či jeho doprovod z tréninku neprodleně vykázán.

 • Trénink bude trvat vždy 45 minut.
 • Rezervace je povinná pro – kruhové tréninky, sebeobranu, ranní tréninky a lekce dospělých (mají možnost chodit na permanentky)
 • Rodiče, či jiný doprovod, budou zůstávat před vstupem do objektu (před venkovní bránou) a nebudou se shlukovat
  (rodičům skupiny lvíčata je povoleno děti doprovodit do tělocvičny a poté neprodleně prostory opustí).
 • Vstup do objektu bude možný 5 minut před začátkem cvičení – dříve nebude vstup do objektu umožněn
  (v případě pozdního příchodu kontaktujte telefonicky trenéra skupiny, který Vám pozdější přístup umožní).
 • Přísný zákaz vstupu do objektu komukoliv s podezřením na jakýkoliv druh onemocnění! (rýma, kašel, teplota, nachlazení,…).
 • Každému cvičenci bude přeměřena tělesná teplota bezkontaktním měřičem. Při naměření teploty nad 36,9 nebude cvičenci umožněna účast na tréninku.
 • Všichni přijdou v roušcepřevlečeni do sportovního oblečení.
 • Každý bude mít s sebou čistou obuv pro využití ve vnitřních prostorách a venkovní obuv na cvičení venku.
 • Cvičení s rouškou bude dobrovolné. Sundání roušky bude možné až před zahájením tréninku, na pokyn trenéra.
 • Každý bude používat výhradně a pouze své pití.
 • Každý použije před tréninkem a po tréninku dezinfekci rukou (bude k dispozici).
 • V případě použití cvičebních pomůcekdezinfikuje po použití trenér skupiny (popřípadě asistent na pokyn trenéra).
 • Po tréninku se nikdo nebude zdržovat v prostorách tělocvičny, ani ve venkovních prostorách a všichni bez zbytečného prodlení odejdou.
 • WC je v provozu (vstup po jednom), sprchy a šatny nejsou k dispozici.

Veškeré pokyny se mohou měnit s ohledem na vládní nařízení a na bezpečnost členů. Sledujte, prosím, pravidelně naše stránky a facebookový profil.

Tréninky budou v omezeném režimu probíhat i v měsíci červenci – přesný rozpis bude zveřejněn koncem června, dle nahlášeného zájmu.

Letní soustředění v termínu 15.7 – 19.7. 2020 by mělo být realizováno beze změn (v případě změny z důvodu vládního nařízení Vás budeme informovat). Hlásit se můžete na: www.karate-lions.cz/lions-camp/

Na viděnou v dojo.

Ondřej Charvát
Píšu pro Vás články a recenze o sebeobraně, bojových sportech, karate a fyzickém a mentálním tréninku obecně... ;) „Bojovými sporty se zabývám už od dětství. – od 4 let trénuji karate a od 18 let se aktivně věnuji trenérské činnosti.“ „V současné době jsem trenérem skupiny Profi karate a předsedou v klubu Karate Lions Pardubice z.s.„ Jsem nadšeným autorem několika online i "offline" projektů - například Výzvu: KARATE 365! - www.karate365.cz
Komentáře