Pokyny k začátku školního roku


Vážení členové, stávající i nově příchozí,

prosíme o přečtení těchto pokynů k začátku nového školního roku a spuštění tréninků v Karate Lions Pardubice, na adrese Bokova 364, Pardubice – Pardubičky.

Dostanete se k nám menší brankou z boku budovy. POZOR, náš vchod není hlavní vstup s bránou do sportovního areálu. U naší branky jsou vyvěšené 2 karatistické plachty a na plotě Vás navedou směrové šipky. Parkování v okolí budovy je ZDARMA.
Pořizování fotografií či videí je prozatím v prostoru tělocvičny zakázáno (výjimku mají pouze trenéři a asistenti)

Začínáme trénovat v pondělí 6.9.2021 v 15:00.

Rozpis tréninků:

Pondělí a středa:
15:00 až 15:40 – lvíčata (3 až 5 let)
16:00 až 16:50 – nábor žáci 6-10 let
17:00 až 17:50 – nábor žáci 10-15 let
18:00 až 19:00 – profi A2 + A1
19:00 až 20:00 – dospělí

Úterý a čtvrtek:
16:00 až 16:50 – pokročilí C (bílé pásky a žáci, kteří dokončují zkoušky na bílé pásky)
17:00 až 17:50 – pokročilí B (žluté pásky a žáci, kteří dokončují zkoušky na žluté pásky)
18:00 až 18:50 – pokročilí A + profi A2 (pouze do 5. kyu)
19:00 až 20:00 – profi A1 + profi A2 (od 4. kyu výše) 

Hygienická opatření:
Při využívání naší tělocvičny budeme samozřejmě dodržovat veškerá platná vládní nařízení.

– Zákaz vstupu do objektu komukoliv s podezřením na jakýkoliv druh onemocnění (rýma, kašel, …)
– Doporučujeme všem (včetně dětí) aby procházeli pravidelným testováním na Covid-19
(všichni trenéři a asistenti jsou očkováni, nebo pravidelně testováni)
– Příchod již v oblečení na cvičení (nebude k dispozici šatna)
– Vstup do objektu bude umožněn nejdříve 5 minut před začátkem tréninku (platí pro všechny skupiny, i lvíčata)
– Všem se při vstupu bude měřit teplota bezkontaktním měřičem (při teplotě vyšší než 36,9 nebude možné se zúčastnit tréninku)
– Budou se dezinfikovat ruce
– Nošení respirátoru nebo roušek je pro sportující dobrovolné, pro diváky povinné
– Po skončení tréninku všichni bez prodlení opustí areál
– Účast diváků je povolena pouze za předpokladu splnění podmínek bezinfekčnosti, dle nařízení vlády

Komentáře