Ohlédnutí za uplynulým rokem 2014 v Karate Lions Pardubice

Je moji milou lednovou povinností předsedy Karate Lions Pardubice ohlédnout se za uplynulým rokem 2014 a krátce jej zhodnotit.

Karate Lions Pardubice - info

V minulém roce došlo k obrovským změnám a posunům v našem klubu ve výsledcích na soutěžích, členské základně, tělocvičně, tréninkovém systému… ale všechno hezky popořadě. 😉

Naše tělocvična:

Osobně si myslím, že toto je jeden z nejzásadnějších bodů loňského roku. Každý, kdo pamatuje na skromné začátky na pódiu bez vybavení nebo ve sklepě na koberci musí vidět obrovský posun kupředu, který se díky obětavosti a zapojení ve volném čase některých členů a jejich rodičů, stal během tohoto roku.

Podařilo se nám dojednat zafinancování z různých zdrojů celkové modernizace vybavení tělocvičny: tatami, pytle, lapy, odražeče na zdech, vybavení pro funkční trénink, zrcadla a další. Zároveň jsme vzhledem k potřebám klubu navýšili kapacitu tělocvičny, zvýšili plochu pro cvičení a rozšířili počet hodin, které jsou nezbytné pro udržení tempa růstu kubu.

V současné době si troufám říct, že se naši závodníci a členové připravují v jedné z nejmoderněji vybavených tělocvičen v našem regionu pro karate. Samozřejmě stále je co zlepšovat, protože v porovnání se zahraničními kolegy, se kterými se měříme a potkáváme na mezinárodních soutěžích, jsme daleko od průměru (stejně jako zbytek klubů v karate v ČR) úrovně podmínek v jakých se připravují světový závodníci v jiných zemích, kde je karate preferovanější sport. Toto je pomyslně hozená rukavice pro naše současné i budoucí partnery, protože našim cílem je se postupně dopracovat až na úroveň mezinárodní. 😉

Lvíčata 5-7 let v naší tělocvičně

Tréninkový systém:

Celou řadou změn (pozitivních) prošel (a ještě postupně projde) i náš tréninkový systém. Kde se snažíme na rozdíl od některých klubů v ČR striktně dodržovat výkonnostní a věkové rozdělení všech členů do skupin tak, aby se mohl každý připravovat ve skupině, která výkonnostně odpovídá jeho schopnostem a možnostem. K tomu nám v minulém roce pomohlo „objevení“ nového trenéra – Jana Vobruby, kterého si trenéři klubu Ondřej Charvát a Milan Tesař vychovávají v duchu moderních metod a postupů nácviků (převzatých od zkušených zahraničních trenérů). V tomto trendu – vychovávání nové generace trenérů – budeme rozhodně pokračovat i v roce letošním tak, abychom mohli plynule rozšiřovat klub a členskou základnu a předávat trenérské zkušenosti další generaci.

Žáci 8-15 let a dospělí z Karate Lions Pardubice při nástupu

Výsledky na soutěžích:

 Vynikající výsledky zaznamenal v minulém roce soutěžní tým – profi karate z Karate Lions Pardubice.

Na letošním Mistrovství světa ve stylu Shotokan v Kosovu vybojovali naši mladí lvi neuvěřitelných 12 medailí (celý článek zde: Pardubičtí lvi potvrdili světovou formu – 12 medailí z MS Shotokan 2014 v Kosovu).

Ve stejném stylu poté proběhlo i letošní Mistrovství Evropysvětový pohár ve stylu Shotokan v Albánii, kde jsme do Pardubic dovezli rovněž 12 cenných kovů (celý článek zde: Pardubičtí lvi zazářili na Mistrovství Evropy a svět. poháru WSKU 2014 v Albánii – 12 medailí).

Zástupci skupiny profi karate se po celý rok umísťovali na předních příčkách na soutěžích po celé ČR, ale i na soutěžích v zahraničí… kromě toho začali v minulém roce sbírat své první soutěžní zkušenosti také zástupci naší přípravky lvíčata 5-7 letzákladních skupin – z nichž někteří budou na základě talentu, přístupu k tréninku a výsledků vybráni, aby rozšířili naši soutěžní skupinu profi karate.

Celkově končí Karate Lions Pardubice v roce 2014 s touto bilancí:

Skupina Profi Karate a její úspěchy ;-)

Semináře, soustředění, akce a cesta spolupráce:

 V roce 2014 jsme se vydali na cestu spolupráce… jak v tréninku, přípravě, organizačně, tak klidně i na soutěžích… Během přípravy jsme v rámci seminářů spolupracovali s celou řadou českých i zahraničních trenérů a klubů. Uspořádali jsme pro naše členy (ale i pro členy jiných klubů) řadu seminářů s našimi trenéry, ale i s trenéry a úspěšnými závodníky z jiných měst.

Naši závodníci se během léta zúčastnili několika seminářů v ČR i zahraničí. Během letní přípravy jsme také my uspořádali dvě soustředění: Profi Camp – zaměřený na nácvik soutěžní formy a Mini Camp zaměřený na nácvik základních technik.

Slovo SPOLUPRÁCE se pro nás v roce 2014 stalo jednou z klíčových hodnot, protože jedině takto je možné trvale dosahovat solidních výsledků a pokusit se dohnat tempo světového karate, které je doslova hnáno kupředu státy, kde je tento sport profesionálním odvětvím.

Účastníci Mini Campu 2014 - závěr soustředění

Závěrem:

Protože rok 2014 byl velkým rokem budování a tvoření všeho kolem našeho klubu, tak určitě došlo ještě k celé další řadě změn, které zde však nebudu všechny rozepisovat. Musím však napsat velkým písmem VELKÉ DÍKY všem, kteří se v roce 2014 podíleli na tomto tvoření a budování (ať už prací nebo materiálně nebo finančně).

Pokud jste se dočetli až sem (ať už jako naši členové současní / budoucí nebo jako lidé, kteří se prostě jenom zajímají o sport) tak vězte, že těchto pár řádků bylo o klubu Karate Lions Pardubice – o klubu, který jde jasně za svými vytyčenými cíli, o klubu, který se vydal na cestu rozvoje karate, sportu a pozdvihnutí celkové úrovně ve svém regionu a o klubu, ke kterému se jednou budou jeho současní, budoucí i bývalí členové hrdě hlásit. 😉

Všem našim členům, jejich rodinám, našim přátelům, partnerům a sportovním kolegům přejeme jako klub mnoho štěstí, zdraví a úspěchů v roce 2015. 😉

Porbuďte v sobě lva v roce 2015

Ing. Ondřej Charvát
Trenér a předseda
Karate Lions Pardubice o.s.

info@karate-lions.cz
Píšu pro Vás články a recenze o sebeobraně, bojových sportech, karate a fyzickém a mentálním tréninku obecně... ;) „Bojovými sporty se zabývám už od dětství. – od 4 let trénuji karate a od 18 let se aktivně věnuji trenérské činnosti.“ „V současné době jsem trenérem skupiny Profi karate a předsedou v klubu Karate Lions Pardubice z.s.„ Jsem nadšeným autorem několika online i "offline" projektů - například Online Karate Akademie: www.karate-academy.cz
Komentáře